Esta web utiliza cookies con fins funcionais e analíticos. Se navegas por ela, estarás a aceptar o seu uso. Podes consultar todos os detalles da nosa Política de Cookies
Máis información

PERIODOS HORARIOS EN 2.0.DHA

Si realizas un 30% de tu consumo en el horario barato, ya ahorras más que con la tarifa de un solo periodo.

HORARIO EN UN DIA DE INVIERNO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HORARIO EN UN DIA DE VERANO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HORARIO BARATO HORARIO CARO

PERIODOS HORARIOS EN 2.1.DHA

Si realizas un 30% de tu consumo en el horario barato, ya ahorras más que con la tarifa de un solo periodo.

HORARIO EN UN DIA DE INVIERNO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
HORARIO EN UN DIA DE VERANO
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

HORARIO BARATO HORARIO CARO
Tarifa Avaquña 3 euros
Logo Xenera

XENERA é unha eléctrica 100% galega que xa ten 19.000 clientes nas catro provincias

A NOSA HISTORIA - 120 ANOS

Tarifa a Vaquiña

O noso prezo da enerxía é o custo de mercado maiorista, é dicir o mesmo prezo ao que nós a adquirimos, sen engadir nada.

Igualmente factúranse os conceptos obrigatorios cos seus custos oficiais, entre os cales destacan: Peaxes de distribución, aluguer do contador, imposto eléctrico e IVE.

A maiores do anterior facturamos os "Custos de Xestión", cos que cubrimos a nosa pequena marxe e custos de persoal, sistemas, atención ao cliente...

Os Custos de Xestión son de:

› ›   3€ ao mes en caso de potencias contratadas inferiores a 10 kW (o 95% dos fogares).

› ›   7€ ao mes en caso de potencias contratadas entre 10 e 15 kW.

› ›   12€ ao mes en caso de potencias contratadas de máis de 15 kW.

O aforro que se obtén na enerxía é dun 16% con respecto aos prezos fixos de mercado libre e dun 23% con respecto ás tarifas planas.

O termo de potencia de A VAQUIÑA POLO QUE VALE é o indicado no punto 2, artigo 7 do Real Decreto 216/2014 publicado no BOE. Disposición octava 2 párrafo un.

Valido para contratacións ata o 31 de decembro do 2018.

MÁXIMA TRANSPARENCIA

Outro punto interesante polo que apostar por nós é a transparencia. Tanto respecto da súa actividade empresarial como para facilitar aos clientes a comprensión das súas facturas.

O mercado da electricidade é moi complexo, pero as facturas das eléctricas tradicionais o son aínda máis. O consumidor non sabe de onde vén o prezo final que está a pagar, é un lío. XENERA é completamente transparentes con isto. Por iso na nosa factura poderás comprobar cal é o PREZO REAL DA ENERXÍA no mercado maiorista e, nunha liña expresa a tal propósito, o que cobramos nós polo servizo: 3€ ao mes.